Geschiedenis

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Ardooie vierde in 2002 haar 75 ste verjaardag. Het muziekkorps heeft de laatste jaren een opmerkelijke verjongingskuur, zowel in de bestuursploeg als bij de muzikanten, ondergaan.

Van 1 september 1999 tot februari 2006 was Marnix Feys voorzitter van de Muziekmaatschappij. Hij volgde Ghislain Vanden Bussche op, die dan erevoorzitter werd en gedurende bijna 40 jaar de Sint-Ceciliabestuursploeg leidde. De bestuursploeg bestaat nu uit een 12-tal leden.

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia, die ruim 50 leden telt, wordt sedert 1 mei 1997 gedirigeerd door Peter Lejaeghere. De Ardooise Muziekmaatschappij werd ongeveer twee eeuwen geleden voor het eerst officieel vermeld. De stichtingsdatum ligt wellicht in 1802, want de Franse overheersing liet toen het gildeleven weer toe. De officiële vermelding dateert van kerstdag 1806. In 1862 werd een "congregatiemuziek" opgericht. Na WO I (1914-1918) wordt de maatschappij "De Kunstvrienden" officieel gesticht. In 1927 zag de huidige Muziekmaatschappij Sint-Cecilia in Ardooie het levenslicht. Op 20 mei 1966 werd de "Koninklijke titel" officieel door de provinciegouverneur aan de Ardooise Muziekmaatschappij overhandigd.

Momenteel is de Ardooise Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia één der beste harmonieën in ere-afdeling. Ze werd nationaal kampioen in 1981, 1984 en 1988. 1982 was het jaar van de promotie naar "uitmuntendheid". Promotie naar ere-afdeling werd behaald in 1987 en vernieuwd op 4 mei 1997. Op zondag 26 februari 2006 werd een eerste plaats behaald op het Nationaal Vlamo tornooi voor orkesten met 91.5% en daarbij kreeg de harmonie een jaar lang de titel “Vlamo-ambassadeur”. Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Ardooie is lid van Vlamo. Ondertussen nam de Harmonie nog 2 maal deel aan het Vlamo-tornooi met telkens een finale-plaats op het nationaal tornooi als resultaat!

Op 4 februari 2001 werd door het bestuur van de K.M. Sint-Cecilia in Ardooie het Jeugdensemble F(l)ierefluiter in het leven geroepen. Het staat onder de leiding van de onderdirigent Koen Haverbeke.

Het jaar 2002 was voor de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia n.a.v. de 75ste verjaardag een bijzonder jaar. Het bestuur en de muzikanten programmeerden verscheidene festiviteiten, gespreid over het gehele jaar 2002. In de programmatie werd gepoogd zoveel mogelijk activiteiten op te nemen waarbij de Ardooise bevolking kennis kon maken met "muziek" in diverse facetten. Ook wil men daarmee Ardooie meer uitstraling geven buiten de gemeentelijke grenzen. Een 2-jaarlijks evenement dat daaruit is ontstaan is het concert “Swingin' Hits” waarbij de harmonie concerteert en daarbij verschillende gastartiesten begeleidt.

In juli gaat de K.M. St.-Cecilia Ardooie op een 2-daagse concertreis naar Maastricht. Daar zullen we op zaterdag een gesmaakt marsconcert brengen en op zondag nemen we deel aan de "Stadsparkconcerten" waarop telkens internationale en Nederlandse groepen geprogrammeerd worden.